Αρχική
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
Τύπος
 
Συλλαλητήριο
 
Δημοψήφισμα
 
Φωτογραφίες εργοστασίων
 
Εκρήξεις Αγωγών
 
Τεχνικά στοιχεία
 
Φωτογραφίες Πέρδικας
 
Επαφή
Οι φορείς της Πέρδικας και των Συβότων και η κίνηση Πολιτών Πέρδικας – Συβότων διακήρυξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη διέλευση του αγωγού στην παράλια ακτή τους και την κατασκευή Μονάδας Συμπίεσης Φυσικού Αερίου. Περίπου 2000 άτομα κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του ΤΕΙ και γέμισαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο λέγοντας ΟΧΙ στην διέλευση του αγωγού και στον σταθμό συμπίεσης στις τουριστικές κορωνίδες του νομού.