Αρχική
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
Τύπος
 
Συλλαλητήριο
 
Δημοψήφισμα
 
Φωτογραφίες εργοστασίων
 
Εκρήξεις Αγωγών
 
Τεχνικά στοιχεία
 
Φωτογραφίες Πέρδικας
 
Επαφή
 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον κίνδυνο έκρηξης αγωγών φυσικού αερίου. Τα παραδείγματα εκρήξεων είναι δυστυχώς πολλά. Η τεράστια πίεση στα εσωτερικά τοιχώματα του αγωγού (220 bar στη περίπτωση μας) απαιτεί  απόλυτη ακρίβεια στα σημεία συγκολλήσεως των σωληνώσεων έτσι ώστε να αποφευχθεί η παραμικρότερη διαρροή μεθανίου στο περιβάλλον.

Πρακτικά όμως μια μηδενική διαρροή είναι ουτοπία!  Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ είναι οποιαδήποτε στιγμή υπαρκτός.

Βιντεο έκρηξης στο Dallas, Αμερική.
 

28.08.2007 : Εκρηξη αγωγού φυσικού αερίου στo Hessen Γερμανίας
(http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_32892124)

 
8. Mai 2007: Εκρηξη στην Ουκρανία

 

18.11.2007. Εκρηξη στην Σαυδική Αραβία. 28 Νεκροί.
 
26 .5. 2008: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου στην Τουρκία
06.08.2007: Η Βουλγαρία διέκοψε προσωρινά τη Δευτέρα την παροχή φυσικού αερίου προς την Ελλάδα έπειτα από διαρροή που σημειώθηκε σε αγωγό λόγω έκρηξης
κ.τ.λ.

..............................