Αρχική
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
Τύπος
 
Συλλαλητήριο
 
Δημοψήφισμα
 
Φωτογραφίες εργοστασίων
 
Εκρήξεις Αγωγών
 
Τεχνικά στοιχεία
 
Φωτογραφίες Πέρδικας
 
Επαφή
 
Μελέτες

- Δυνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης της Παράκτιας Περιοχής Δήμου Συβότων και Κοινότητας Πέρδικας.

Στάυρος Γ. Κατσίλης
Δικηγορός - Αναπτυξιακός & Επενδυτικός Σύμβουλος                         
L.L.M. in European Law and Business

Μελέτη

Για να  κατεβάσετε την μελέτη κλικ εδώ

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θεσπρωτία : Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Για να  το κατεβάσετε κλικ εδώ