Αρχική
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
Τύπος
 
Συλλαλητήριο
 
Δημοψήφισμα
 
Φωτογραφίες εργοστασίων
 
Εκρήξεις Αγωγών
 
Τεχνικά στοιχεία
 
Φωτογραφίες Πέρδικας
 
Επαφή

Σελίδα 1

Πρωτοβουλία πολιτών για την GK1 –σχετικά με την παράκαμψη της τοποθεσίας Gross Koeris σε ήδη υπάρχοντες οδικές αρτηρίες- πρωτοβουλία πολιτών Schenkenland e.V- πρωτοβουλία πολιτών Gross Koeris –πρωτοβουλία της κοινότητας Schwerin- κίνηση πολιτών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας αποσυμπίεσης φυσικού αερίου στο Gross Koeris και στον υδροβιότοπο Dahme- Heidessen

 

WINGAS, κατασκευή εγκατάστασης μεταφοράς φυσικού αερίου ( OPAL), καθώς και συγκροτήματος αύξησης πίεσης φυσικού αερίου, απόσπασμα Νότιου Βραδεμβούργου.

 

Διάλεξη και αποτελέσματα έρευνας των πολιτών των κοινοτήτων Gross Koeris και Schwerin, καθώς και της κίνησης πολιτών

 

Όχι στην κατασκευή συγκροτήματος συμπίεσης φυσικού αερίου στο Gross Koeris και στον υδροβιότοπο Dahme- Heidessen.

 

Για την GK1- προτείνεται η δυτική παράκαμψη της τοποθεσίας Gross Koeris σε ήδη υπάρχουσες αρτηρίες

- - - -

Σύλλογος πολιτών Schenkenland e.V

 

Προς το υπουργείο χωροταξίας και περιβάλλοντος του κρατιδίου του Βραδεμβούργου.

 

Σελίδα 2

Περιεχόμενα

1.Επισήμανση

2. Κριτική στο εγχείρημα

3.Κατηγοριοποίηση του εγχειρήματος

4. Χαρακτήρας των «πληγεισών» περιοχών

5. RVU, UVU, FFH

6.Τεχνικά χαρακτηριστικά

7. Τελικό συμπέρασμα

 

Πίνακας περιοχομένων

Επισήμανση                                                   3

Κριτική στο εγχείρημα                                  5

Κατηγοριοποίηση του εγχειρήματος             7

RVU, UVU, FFH                                           20

Τεχνικά χαρακτηριστικά                                32

Ερωτήσεις στο ROV                                     42

Τελικό συμπέρασμα                                      55

 

Σελίδα 3

Τίτλος: Προοίμιο

Το συγκεκριμένο ντοκουμέντο αποτελεί απόσπασμα της διάλεξης της 8ης Φεβρουαρίου 2008.

Το περιεχόμενο αποτελεί απόσπασμα σημαντικών αποφάσεων όλων των κοινοτικών φορέων

Το συγκεκριμένο άρθρο συνιστά έκφραση υποστήριξης και συγκατάβασης εκ μέρους των προαναφερθέντων.

Με αυτό τον τρόπο το εν λόγω έγγραφο εκφράζει την καθολική θέληση όλων των πολιτών.

 

Σελίδα 4

Τίτλος: Σημασία της διάλεξης

Αυτή η διάλεξη αποτελεί παραπομπή σε πιθανές μελλοντικές θέσεις και αντιρρήσεις φορέων κοινού ενδιαφέροντος και επιτροπών πολιτών στα πλαίσια διεκδικήσεων .

Λεπτομερείς αναλύσεις και λήψεις θέσεων σε γεγονότα τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν σημείωμα εκπίπτουν.

Εκτός των άλλων γίνεται παραπομπή σε ανοιχτά ερωτήματα των οποίων η απάντηση αποτελεί υπόθεση μεμονωμένων φορέων. Αν τα εν λόγω ερωτήματα δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν εκ μέρους των τότε αυτά καλό είναι να απαντηθούν από το αρμόδιο υπουργείο.

Τέλος επιθυμούμε αυτή η διάλεξη να αποτελέσει έκφραση των ανησυχιών μας ,καθώς και νόμιμη και αναμενόμενη αντίδραση η οποία ευελπιστούμε να συμβάλλει στην ματαίωση του εγχειρήματος.

 

Σελίδα 5

Τίτλος: Λόγοι και αμφιβολίες για την ορθότητα του εγχειρήματος

-Στα έγγραφα της ROV υπάρχουν μόλις 5 σελίδες σε σύνολο 2.500 οι οποίες αφορούν στην περιγραφή της μεγαλύτερης μονάδας συμπίεσης φυσικού αερίου

-Σε κάθε σελίδα υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες και σχηματικές αναπαραστάσεις. Δεν υπάρχουν όμως καθόλου φωτογραφίες της μονάδας ούτε καν ένα σχεδιάγραμμα. Παρουσιάζεται εν ολίγοις ως μέρος της διαδρομής.

-Οι επιρροές σε ότι αφορά στην ηχορύπανση και τις επιρροές αυτής στον άνθρωπο δεν αναφέρονται πουθενά.

-Οι επιρροές σε ότι αφορά στις εκπομπές ρύπων και των συνεπειών αυτών στον άνθρωπο δεν αναφέρονται πουθενά.

-Στα έγγραφα της ROV (περίπου 2.500 σελίδες) μόνο σε 12 σελίδες γίνεται αναφορά για το εμβαδόν των εγκαταστάσεων Από τις 12 σελίδες στις 9 γίνεται αναφορά για την απόσταση 4 τμημάτων των εγκαταστάσεων μεταξύ τους(μόνο 200 μέτρα)

- Οι ανάγκες «επιβάλλονται» λεκτικά (χρησιμότητα, ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας)

- Παρόμοιες συμπεριφορές χρωματίζονται λεκτικά (η απώλεια ξυλείας θα αναπληρωθεί με την φύτευση νέων δένδρων κ.λ.π.

- Η εξέταση με βάση επίσημα έγγραφα δεν θεωρείται επαρκής. Για την έρευνα του FFH χρησιμοποιήθηκαν υπάρχοντα έγγραφα. Η επίκαιρη και ισχύουσα ετυμηγορία υπογραμμίζει την παρανομία του εν λόγω εγχειρήματος. (υπάρχουσα ετυμηγορία για την γέφυρα Feldschloss της Δρέσδης το 2007)

 

Σελίδα 6

Τίτλος: Λόγοι δυσπιστίας για τις συνθήκες εργασίας των δημόσιων φορέων

Ιδού μερικές απόψεις από την διαχείριση και τους συνδέσμους:

Ρωτήσαμε 3 φορές για το είδος της εγκατάστασης, χωρίς να λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση. Μετά την προώθηση των σχετικών εγγράφων πήραμε θέση σε σχέση με τα γεγονότα. Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχεδιάζεται εδώ χάρη στην πίεση την οποία ασκήσαμε. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος του εγχειρήματος. Είναι πλέον γεγονός ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας.

Πρέπει να προωθήσουμε τους σχετικούς φακέλους εντός της εβδομάδας.

Στα χέρια μας υπάρχει μόνο ένα CD. Τίποτε άλλο! Δεν υπάρχει κατά συνέπεια δυνατότητα σύγκρισης.

Χωρίς χάρτες δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις συνέπειες

 

Σελίδα 7

Τίτλος: Τι είναι η OPAL στην πραγματικότητα;

Μέχρι σήμερα παραμένει ανεξήγητο αν θίγονται (και ποια) τα συμφέροντα του γερμανικού λαού από το εν λόγω εγχείρημα. Εξασφαλίζονται οι νομικές και πολιτικές παράμετροι του συγκεκριμένου project; Είναι η OPAL ενδιάμεσος ή σταθμός; ανεφοδιασμού; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε ότι αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. Τα έγγραφα της WINGAS είναι αόριστα και γενικόλογα.

-Για την Γερμανία και την E.E σαφώς και υπάρχει ανάγκη «εισερχόμενης ενέργειας» η οποία μπορεί να καλυφτεί από την Ρωσία . Η ανεπαρκής υποδομή όμως δεν επιτρέπει την μεταφορά ενέργειας από την εν λόγω χώρα. (σελ 10).

-Η OPAL αποτελεί τμήμα του Nord Stream Projekt το οποίο χαίρει εκτίμησης από την Ε.Ε στα πλαίσια ενός προγράμματος με την επωνυμία μεταφορικά ευρωπαϊκά δίκτυα(TEN)

Πηγές ενημέρωσης σε σχέση με τα ανωτέρω δεν υπάρχουν ούτε στο κείμενο ούτε στον πίνακα περιεχομένων.

 

Σελίδα 8

Τίτλος: Για ποιον είναι η OPAL στην πραγματικότητα;

Σίγουρο είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα επενδυτικό project ενός ομίλου επιχειρήσεων με αμιγώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η αναζήτηση ισορροπημένων λύσεων σαφώς και δεν αποτελεί προτεραιότητα του. Αυτό είναι τόσο ξεκάθαρο , όσο και το γεγονός ότι το εν λόγω εγχείρημα επηρεάζει την αγροτική υποδομή πολλών περιοχών των νέων γερμανικών κρατιδίων

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν οι οικονομικές παράμετροι οι οποίες και θα δικαιολογούσαν την ανάγκη εγκατάστασης ενός τέτοιου σταθμού και φυσικά οι αντίστοιχες παράμετροι σε σχέση με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Από την βασιμότητα αυτού του επιχειρήματος μπορεί να προσδιοριστεί το project της OPAL τόσο στο σύνολο του , όσο κα εν μέρει. Ο αιτών καθορίζει τις προθέσεις του με τον εξής ισχυρισμό: με την υπάρχουσα υποδομή δεν είναι εφικτή η μεταφορά ποσοτήτων αερίου «από την Ρωσία» Για αυτό απαιτείται η εξεύρεση μια νέας λύσης.

-Το από την Ρωσία αφορά σε γραμμές οι οποίες οδηγούν από την Ρωσία στην Γερμανία. Όχι όμως ενδογερμανικές γραμμές Οι ποσότητες αερίου οι οποίες φτάνουν επί παραδείγματι στο Greifswald μπορούν κάλλιστα να διοχετευτούν τόσο στο γερμανικό, όσο και στο ευρωπαϊκό δίκτυο κάνοντας χρήση των υπαρχόντων γραμμών της NORDAL. Αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Οι ισχυρισμοί της WINGAS προκαλούν λοιπόν εύλογα και πολυάριθμα ερωτήματα.

1. Μόνο μία  – αν και κάπως άκομψη –παράθεση των υπαρχουσών , και όλων των υπό σχεδίαση γραμμών στα κρατίδιο της Πομερανίας, Βραδεμβούργου, Σαξωνίας και

Σελίδα 9 (συνέχεια)

μόνο ένας σαφής σχεδιασμός της διαδρομής του αερίου σύμφωνα με τις υπάρχουσες γραμμές μεταφοράς ανάλογα με την χωρητικότητα και τις αναμενόμενες ποσότητες αερίου σε χρονικό ορίζοντα δύο δεκαετιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τρόπο τινά ισχυρά επιχειρήματα για το συγκεκριμένο project.

3. Ο τακτικός αναγνώστης εφημερίδων και ο επισκέπτης του internet είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι στο κρατίδιο της Πομερανίας επιτράπηκε η δημιουργία σταθμού φυσικού αερίου μετά από μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες . Η γραμμή του εν λόγω σταθμού ακολουθεί παράλληλη πορεία με αυτή της OPAL.To project φέρει την ονομασία NORDAL και λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας μικρής επιχείρησης από το Αμβούργο. Μέσω της NORDAL και της σχεδιαζόμενης από την WINGAS εγκατάστασης NEL από το Greifswald με δυτική κατεύθυνση μπορούν να μεταφερθούν οι ποσότητες του αερίου. Τέτοιες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως κα να οδηγούσαν στην ματαίωση του εγχειρήματος η εν λόγω εταιρεία δεν έκρινε σκόπιμο να τις δημοσιοποιήσει.

4.Στην αρμόδια υπηρεσία για τα δίκτυα υπάρχει αίτηση για ειδικό τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Το επιχείρημα είναι ότι η εν λόγω γραμμή αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία δεν κάνει βέβαια λόγο για την νομιμότητα του project καθώς και σε ποιο στάδιο της επεξεργασίας του βρίσκεται αυτό. Τι θα συμβεί άραγε σε περίπτωση αρνητικής απάντησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας; Από ποιον και με ποιο τρόπο θα αξιολογηθεί αυτό;

Σελίδα 10 (συνέχεια)

5. Το δεύτερο σε σχέση με την νομιμότητα ερώτημα αφορά τόσο στην αρμόδια υπηρεσία δικτύων καθώς και στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Η WINGAS είναι άμεσα και έμμεσα θυγατρική εταιρεία της Wintershall , BASF Ludwigsburg. Μέτοχος σε πολλές ρωσικές εταιρείες φυσικού αερίου(π.χ. Jushnoe Russkoe). Σε αντιστάθμισμα των ανωτέρω η ρωσική φίρμα Gazprom κατέχει το 50% της WINGAS.Η νέα γραμμή OPAL αποτελεί στρατηγικό τμήμα ανεφοδιασμού φυσικού αερίου ολόκληρης της Ευρώπης

Με αυτό τον τρόπο όμως το όλο εγχείρημα έρχεται σε αντίθεση με τις άοκνες προσπάθειες της Ε.Ε οι οποίες αφορούν πρώτον στην ιδιοκτησία των παραγωγικών αγαθών, την διανομή και την πώληση ενέργειας και δεύτερον στην αποστασιοποίηση της Ε.Ε σε ενεργειακά ζητήματα και κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκαν στο τέλος του 2007 5 νέοι νόμοι από την Ε.Ε. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτοί λήφθηκαν υπ όψιν εκ μέρους της OPAL σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου project και αν υπάρχει συντονισμός με τα αρμόδια υπουργεία. Ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν το εν λόγω project πληροί τους όρους νομιμότητας.

Κάνουμε έκκληση στους δημοκρατικούς θεσμούς και σε όλα τα όργανα να μας προστατέψουν από μια βιαστική απόφαση χωρίς νομικό ή άλλου είδους υπόβαθρο και φυσικά από τις μελλοντικές συνέπειες αυτής.

 

Σελίδα 11

Συμπέρασμα

1. Το εγχείρημα στερείται πολιτικής νομιμότητας παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα :

α) Ο ισχυρισμός ότι η OPAL αποτελεί τμήμα του project Nord Stream είναι λάθος. Η γραμμή Νord Stream περιλαμβάνει την διαδρομή Wyborg-Greifswald

β) Ο ισχυρισμός ότι το project OPAL είναι μέρος του προγράμματος TEN της Ε.Ε είναι επίσης αβάσιμος.

Η ΤΕΝ Energy «αναγνωρίζει» 10 projects με ιδιαίτερη σημασία στα οποία δεν ανήκει η διαδρομή Greifswald-Olbernhau (s.TEN-E Guidelins specify a European-wide energy transmission network , Press Release, Reference MEM/06/304)

 

2. To εγχείρημα στερείται λαϊκοοικονμικής νομιμότητας:

Οι αριθμοί βασίζονται σε προβλέψεις οι οποίες αφορούν στη ζήτηση φυσικού αερίου στην Γερμανία και στην Ε.Ε και δεν μπορεί να αποτελούν κριτήριο για μεμονωμένες γραμμές. Σε ότι αφορά σε μια ανάλυση κόστους-χρήσης (με βάση τα υπάρχοντα αποθέματα) δεν γίνεται πουθενά αναφορά.

3. Το εγχείρημα έρχεται σε αντιπαράθεση με τις προσπάθειες εφαρμογής σωστών πολιτικά στόχων:

Η «διαμόρφωση» του εγχειρήματος αντιτίθεται με τους στόχους και τις προσπάθειες της υπηρεσίας δικτύων , της υπηρεσίας καλωδίων καθώς και με την Ε.Ε.

 

Σελίδα 12

Τίτλος: Πλάνο ανάπτυξης και σχεδιασμού

Για τα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών στις οποίες προβλέπεται εγκατάσταση αποσυμπίεσης φυσικού αερίου ισχύει το εξής πλάνο ανάπτυξης για όλη την περιοχή Βερολίνου – Βραδεμβούργου (σελίδα 60, 61)

Το φυσικό κάλλος μιας τοποθεσίας δεν πρέπει να διαταραχτεί με την εγκατάσταση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων . Η τουριστική υποδομή πρέπει αν βελτιωθεί. Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πρέπει να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής, περιπάτου, ποδηλασίας ιππασίας κ.λ.π. Στα περίχωρα των πόλεων και των τόπων αναψυχής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον , στην γεωργία , στον πολιτισμό κ.λ.π.

Ένας από τους σημαντικότερους τόπους αναψυχής σε όλη την Γερμανία είναι ο κάτωθι:

Περιοχή Dahme-Heidessen

Η απειλούμενη περιοχή ανήκει στους κυριότερους τόπους αναψυχής ανά την επικράτεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση ειδικών υαλοπετασμάτων για την προστασία από τον θόρυβο της παρακείμενης Autobahn A13. Εκτός των άλλων απαγορεύτηκε η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο εν λόγω πάρκο . Τοποθετήθηκαν επίσης ειδικά συρματοπλέγματα πέριξ του εθνικού μνημείου Bursee.

 

Σελίδα 13 &14

Αεροφωτογραφίες του εθνικού πάρκου Dahme-Heidessen

 

Σελίδα 15

Τίτλος: Η τωρινή οικονομική κατάσταση της απειλούμενης περιοχής

Τιτλάκι: Τουριστικό θέρετρο και τόπος αναψυχής

Η περιοχή κατατάσσεται στους πιο ελκυστικούς προορισμούς νότια του Βερολίνου. Το φυσικό κάλλος αυτής συνέβαλλε τα προηγούμενα χρόνια στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Προτιμάται κυρίως από νεαρές οικογένειες με παιδιά. Οι παιδικοί σταθμοί διαθέτουν 10% πληρότητα ,κάτι το οποίο ισχύει και για τα σχολεία.

 

Τιτλάκι: Οικονομία και επιχειρήσεις

Χειροτεχνία, τουρισμός και επιχειρήσεις ήπιας μορφής αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων της περιοχής. Με την κατασκευή του αεροδρομίου BBI αναμένεται αύξηση των εσόδων μέσω της δραστηριοποίησης εταιρειών παροχής υπηρεσιών κ.α .Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο θα διαρκεί μόλις 10 λεπτά και είναι φυσικά πιο σύντομη από την αντίστοιχη προς το κέντρο του Βερολίνου. Η κατανομή των διαφημιστικών χώρων στο BBI βρίσκεται στο αρχικό στάδιο.

 

Τιτλάκι: Τουρισμός και παράδοση

Για την βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών οι τοπικές κοινότητες Teupitz και Schwerin προχώρησαν στην εκτύπωση φυλλαδίων με την ιστορία των χωριών. Σε αυτά θα προστεθεί το έτος που διανύουμε και το Gross Koeris .Τα σχετικά φυλλάδια βρίσκονται στα εστιατόρια και στα καταστήματα της περιοχής και παρέχουν στον επισκέπτη χρήσιμες πληροφορίες. Ο αριθμός των επισκεπτών οι οποίοι ξαναγυρίζουν στην περιοχή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Η περιοχή έγινε γνωστή μέσα από τις περιγραφές του Fontane, καθώς επίσης μέσω συγγραφέων όπως ο Feucthwanger (αδελφοί Opperman κ.λ.π.)

 

Σελίδα 16

Τίτλος: Άμεσα σχέδια στον τομέα του τουρισμού

Τιτλάκι: Ποδηλατόδρομοι- μονοπάτια περιπάτου

Σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών περιπάτου και ποδηλατόδρομων καθώς και επέκταση των υπαρχόντων. Σε πολλά σημεία των προαναφερθέντων μονοπατιών μπορεί να παρατηρήσει κανείς το φυσικό κάλλος ιδιαίτερα την άνοιξη όπου ανθίζουν τα λουλούδια. Ο δυτικός κόμβος μεταξύ Gross Koeris και Bestensee οδηγεί ακριβώς στο σημείο στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση του σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου.

 

Τιτλάκι: Ενίσχυση των συχνοτήτων

Στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου (Autobahn) προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδων οι οποίες θα παραπέμπουν στους ποδηλατόδρομους, ενώ θα περιλαμβάνουν επίσης τους υδροβιότοπους. Μελετάται επίσης η εγκατάσταση παρατηρητηρίων.

 

Σελίδα 17

Τίτλος: Τα πιο ελκυστικά μονοπάτια

Η περιοχή φημίζεται για την περιοχή των λιμνών της. Οι περίπατοι βέβαια στις όχθες ενδείκνυται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία λόγω της υπαρχόντων οικισμών. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για τις λίμνες οι οποίες βρίσκονται στην απειλούμενη περιοχή και δεν διαθέτουν οικισμούς. Σε αυτές υπάρχουν πολλά μονοπάτια . Πρόκειται φυσικά για μια σημαντική πηγή τουριστικών εσόδων της περιοχής.

 

Οι λίμνες που απειλούνται από την εγκατάσταση της μονάδας φυσικού αερίου είναι οι εξής:

·        Plaetzer Hintersee(περιοχή NSG & FFH)

·        Leue-Wilder See (περιοχή NSG & FFH)

·        Karbuschsee

·        Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Bursee καθώς και Padderpfuhl&Diecksee

·        Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Gueldensee καθώς και οι μικρές λίμνες Heideseen και Hochmoore.

 

Η σημασία των ανωτέρω δεν αναφέρθηκε καν στις σχετικές έρευνες ως προς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 

Σελίδα 18

Τίτλος:Πολιτική οικισμών

Τιτλάκι:Νέες οικογένειες με παιδιά

Η απειλούμενη περιοχή έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους πιο δημοφιλείς τόπους διαμονής για νεαρές οικογένειες με παιδιά. Οι παιδικοί σταθμοί σφύζουν από ζωή, ενώ το σχολείο το οποίο ήταν εδώ και χρόνια κλειστό είναι πλέον ξανά ενεργό. Στις κοινότητες Teupitz, Gross Koeris και Schwerin ο πληθυσμός αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς.

                   

Τιτλάκι: Υπερήλικες

Τα προηγούμενα δέκα χρόνια δημιουργήθηκαν στην περιοχή συγκροτήματα διαμονής και φροντίδας υπερήλικων ατόμων, ενώ μελετάται και η ανέγερση περαιτέρω εγκαταστάσεων. Η περιοχή προτιμάται και από τους συνταξιούχους αφενός λόγω του φυσικού της κάλλους και της ηρεμίας και αφετέρου λόγω της κοντινής απόστασης από το Βερολίνο.

 

Τιτλάκι: Δυναμική μέσω του BBI

Η ανέγερση του αεροδρομίου BBI αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην περιοχή. Η κοντινή απόσταση στον αυτοκινητόδρομο έχει σαν συνέπεια το ΒΒΙ να είναι προσβάσιμο σε μόλις 10 έως 15 λεπτά. Για υπαλλήλους του αεροδρομίου, πιλότους και συνοδούς η περιοχή αποτελεί ιδανικό τόπο διαμονής αυτών. Για αυτό το λόγο έχει γίνει επαφή με την διοίκηση του αεροδρομίου με στόχο την δημιουργία κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή.

 

Σελίδα 19

Τίτλος: Κουλτούρα

Η περιοχή «έλκει» εσχάτως καλλιτέχνες , επιστήμονες, και ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι συμβάλλουν με τον δικό του τρόπο στην δημιουργία μιας ξεχωριστής πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

 

Τιτλάκι: Χαρακτήρας της απειλούμενης περιοχής- Συμπέρασμα

 

Η εν λόγω περιοχή έχει αναπτυχθεί μέσα από άοκνες προσπάθειες

Ο πληθυσμός αυξάνεται την στιγμή που μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας.

Όλα τα προβλήματα σε ότι αφορά στα αγροτεμάχια δεν υφίστανται πλέον.

Οι τιμές αξιολόγησης της καθαρότητας του εδάφους αυξήθηκαν τα περασμένα χρόνια εν μέρει σε ποσοστό 100%

Ο πληθυσμός εκτιμά και σέβεται την περιοχή στην οποία διαβιεί

Έθιμα και νέες γιορτές δημιουργήθηκαν ή αναβίωσαν. Δημιουργήθηκαν όμιλοι και σύνδεσμοι οι οποίοι και ενίσχυσαν  τις υπάρχουσες δομές.

 

To Gross Koeris είναι μια δημοφιλής περιοχή διαβίωσης λόγω του φυσικού της κάλλους με τις πολλές λίμνες και τα δάση και συνάμα ένας ελκυστικός ταξιδιωτικός προορισμός μεταξύ Βερολίνου και Δρέσδης.

 

Σελίδα 20

 

Τίτλος: Συμβατικότητα σε σχέση με την περιοχή και το περιβάλλον

Το πέρασμα των αρτηριών εγκάρσια μέσα από την τοποθεσία Gross Koeris, καθώς και η δημιουργία μιας βιομηχανικής μονάδας δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τον πολιτισμό, την κατάσταση και την εξέλιξη της περιοχής.

 

Η τοποθεσία εγκατάστασης του σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου βρίσκεται στο φυσικό πάρκο Dahme-Heidessen και φυσικά στο κέντρο της περιοχής Koeris Heidessee.

Η εν λόγω περιοχή «περικλείει» περιοχές FFH υδροβιότοπους και μνημεία φυσικού κάλλους. Πρόκειται για ένα βιότοπο με θαυμαστή οικολογική ισορροπία.

 

Εν μέσω των υπό προστασία λιμνών μέσα στο φυσικό πάρκο παρατηρείται μια συνεχής ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας..

 

Ιδιαίτερα απειλείται όλο το δυτικό κομμάτι του φυσικού πάρκου σε άγνωστες μέχρι στιγμής διαστάσεις

 

 

Σελίδα 21

Αεροφωτογραφία μιας πετροχημικής μονάδας (σαν μέρος μιας βιομηχανικής περιοχής;) μέσα σε προστατευόμενο βιότοπο(δεξιά)

Απεικόνιση της τοποθεσίας εγκατάστασης της μονάδας φυσικού αερίου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου στο κρατίδιο της Έσσης. Ο λόγος για προστατευόμενη τοποθεσία καθώς και υδροβιότοπο στο φυσικό πάρκο κοντά στο Gross Koeris.

 

 

Σελίδα 22

Νομικά επιχειρήματα (επιλογή)

-Νομοθεσία περί εκπομπής ρύπων

Τεχνικές οδηγίες σε σχέση με την καθαρότητα του αέρα

Τεχνικές οδηγίες σε ότι αφορά στην ηχορύπανση

Κρατική νομοθεσία περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης του οικοσυστήματος

Νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης του οικοσυστήματος στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

 

Διιάταγμα για την προστατευόμενη περιοχή Daahme-Heidessen της 11ης Ιουνίου 1998 (GVBI 11/98) Nr.19) με την σχετική τροποποίηση της 3ης Δεκεμβρίου 2004 (GVBI 11/04) Nr. 37 S.902)

 

 

Σελίδα 23

Τίτλος: Ανάπτυξη θορύβου

Α) Ελλιπής  εκτέλεση

Στο τεύχος 1 παράγραφος 2 – έρευνα σχετικά με την ανεκτικότητα του περιβάλλοντος στην σελίδα 78 αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Η μονάδα αποσυμπίεσης φυσικού αερίου στο Gross Koeris βρίσκεται έξω από σημαντικά τουριστικά θέρετρα έτσι ούτως ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συνέπειες. Οι τόποι αναψυχής όπως η Paetzer Hintersee και η Gueldensee δεν υπόκεινται σε αυξημένη ηχορύπανση (>50 dB(A) κατά την διάρκεια της μέρας.

 

Τα ανωτέρω έρχονται σε αντιπαράθεση με την απεικόνιση του αιτούντος (παράγραφος 4.1 FFH- προέγκριση για την περιοχή DE 3847-310) σύμφωνα με την οποία παρατηρείται θόρυβος άνω των 50 dB σε πολλά σημεία του Gueldensee.

 

Πιο φανερές είναι ακόμη οι αντιφάσεις του αιτούντος σε ότι αφορά στην επέκταση του θορύβου. Ενώ στην σχετική απεικόνιση θορύβου το επίπεδο αυτού είναι της τάξης των 52 dB (A) ανά 794 μέτρα , η αντίστοιχη τιμή στο σχετικό κείμενο είναι της τάξης των 50 dB ανά 400 μέτρα. Η σύγχιση προφανής! Για τους ντόπιους κατοίκους αλλά και τους παραθεριστές αυτό συνιστά σημαντική διαφορά σε ότι αφορά στο επίπεδο του παραγόμενου θορύβου.

 

Σελίδα 24

Τίτλος: Εξέλιξη θορύβου

b) Ελλιπής παράθεση των αναμενόμενων ρύπων

Στο σχετικό φυλλάδιο για την προστασία του περιβάλλοντος από το υπουργείο γεωργίας του Βραδεμβούργου στην σελίδα 16 αναφέρονται τα εξής:

 

Μίνιμουμ στοιχείων τα οποία πρέπει να δοθούν από τον αιτούντα:

Συνοπτική απεικόνιση σε κείμενο και χάρτη για το είδος και το εύρος των αναμενόμενων εκπομπών

 

Η ανώτατη επιβάρυνση από τον θόρυβο σε σχέση με το «προστατευόμενο είδος» άνθρωπος πρέπει να είναι της τάξης των 118 dB στον τόπο παραγωγής αυτών Η εν λόγω τιμή συνάδει με το επίπεδο θορύβου ενός κινητήρα αεροπλάνου.

 

Ο νομοθέτης με το προαναφερθέν διάταγμα αποσκοπεί στο να ωθήσει δημόσιους φορείς (όπως οι τοπικές κοινότητες επί παραδείγματι) να περιορίζουν τις εκπομπές τους.

Ο αιτών δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε.

Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε την εν λόγω παράλειψη εκ μέρους του αιτούντος ως έκνομη.

 

Σελίδα 25

Τίτλος: Θόρυβος και ρυπογόνες ουσίες

c) Ανεπαρκές υλικό χαρτών εκ μέρους του αιτούντος

Αυτή είναι η μοναδική απεικόνιση χάρτη εκ μέρους του καταθέτη σε ότι αφορά στις εκπομπές ρύπων και θορύβου της μονάδας φυσικού αερίου.

 

 

Σελίδα 26

Τίτλος: Εξέλιξη θορύβου

d) Δικές μας παρατηρήσεις- επιχειρήματα

Για να καταστήσουμε σαφή την αντιφατικότητα των απεικονίσεων του αιτούντος κάναμε έρευνες και παραθέτουμε αυτές όπως όφειλε να κάνει και η ενδιαφερόμενη εταιρεία. Σχηματικές απεικονίσεις με ενδεικτικά σημεία και μετρήσεις θορύβου στην απειλούμενη περιοχή αποτελούν το δίχως άλλο πολύτιμο σύμμαχο για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι έρευνες βασίζονται σε στοιχεία όπως το μέγιστο επιτρεπτό όριο θορύβου -σε υπό ανοικοδόμηση περιοχές – όπως αυτό ορίζεται από το υπουργείο οικονομίας της Βάδης- Βιτεμβέργης σε συνεργασία με το υπηρεσία περιβάλλοντος της Στουτγκάρδης (www. Staedtebaulichelaermfibel.de, 21/11/2007 παράγραφος 2 των επιχειρημάτων σχεδιασμού).

 

Σύμφωνα μα τα ανωτέρω έχουμε μείωση του παραγόμενου θορύβου στο περιβάλλον κατά 6dB με ταυτόχρονο διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή θορύβου.

 

Σελίδα 27

(e)Εξέλιξη θορύβου: παρατηρήσεις- περιορισμοί

Δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού του παραγόμενου θορύβου

 

Τ.Α- Θόρυβος: Προσδιορισμός επιπέδου θορύβου

Ερευνάται και συγκρίνεται με τις τιμές εκπομπών το αποκαλούμενο επίπεδο προσδιορισμού.(Lr.) Αυτό δεν ταυτίζεται με την τιμή μέτρησης ενός οργάνου μέτρησης της πίεσης του θορύβου. Το επίπεδο προσδιορισμού καθορίζεται σε σχέση με το DIN 45645-1 αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής παράμετροι:

  • Ενεργός χρόνος λειτουργίας της μονάδας στα πλαίσια του προκαθορισμένου χρόνου
  • Μετεωρολογικές ανακατατάξεις
  • Αύξηση του θορύβου της μονάδας.
  • Αύξηση για την ανθεκτικότητα της μονάδας
  • Αύξηση των ρυθμών λειτουργίας για μεγαλύτερη παραγωγή.
  • Αύξηση για ώρες της ημέρας «υψηλής ευαισθησίας» (αύξηση σε ώρες κοινής ησυχίας)

 

Τιτλάκι: Πηγή εκπομπών,- θόρυβοι αναρρόφησης

Στην αύξηση των εκπομπών εκτός από τον θόρυβο συμβάλλει και το σύστημα αναρρόφησης στο υπέργειο σύστημα σωλήνων. Πληροφορίες για το επίπεδο θορύβου δεν υπάρχουν. Από τα αρχεία δεν είναι ξεκάθαρο αν κάτι τέτοιο έχει τύχει της δέουσας προσοχής.

 

Άλλες επιμέρους παράμετροι είναι οι εξής: Ύψος της πηγής εκπομπών (θορύβου ή ρύπων), κατεύθυνση ανέμου, επιρροή από τον αυτοκινητόδρομο (Autobahn).

 

Σελίδα 28

Τίτλος: Εξέλιξη θορύβου

(f): Μονάδα συμπύκνωσης : Παρατήρηση εξάπλωσης θορύβου

Ανώτατο όριο (νύχτα για κατοικημένες περιοχές): 35 dB(A)

(Στοιχεία του αιτούντος τόμος 1 παράγραρος1- επισήμανση σελίδα24)

Αρχή περιοχής Gross Koeris : περίπου 2.100 μέτρα.

 

1)      Το επίπεδο θορύβου αυξάνεται κατά 6 dB σε ελεύθερη περιοχή με την διπλασιασμό της απόστασης.. Η εξέλιξη του θορύβου διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ακτίνα (μέτρα)                       dB(A)

1                                             118

2                                             112

4                                             106

8                                             100

16                                           94

32                                           88

64                                           82

128                                         76

256                                         70

512                                         64

1.024                                      58

2.048                                      52

4.096                                      46

8.192                                                                              40

16.834                                                                          34

 

 

Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές του ROV είναι σωστές και σε απόσταση 794 μέτρων η τιμή του παραγόμενου θορύβου είναι 52 dB, τότε η εξάπλωση του θορύβου θα ακολουθούσε την εξής πορεία:

 

Ακτίνα (μέτρα)                                 dB(A)

 

794                                                                                                52

1.568                                                                                          46

3.176                                            40

6.352                                                                                          34

 

Οι αλλαγές για την τοπογραφία εμφανίζουν μια απόκλιση της τάξης του 10%. Σχηματική αναπαράσταση:

5.600,00                                             36

 

Πρωτοβουλία πολιτών για την GK1 –σχετικά με την παράκαμψη της τοποθεσίας Gross Koeris σε ήδη υπάρχοντες οδικές αρτηρίες- πρωτοβουλία πολιτών Schenkenland e.V- πρωτοβουλία πολιτών Gross Koeris –πρωτοβουλία της κοινότητας Schwerin- κίνηση πολιτών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας αποσυμπίεσης φυσικού αερίου στο Gross Koeris και στον υδροβιότοπο Dahme- Heidessen

 

Σελίδα 29

Απεικόνιση 1: Σχηματική αναπαράσταση και χωροταξική διαρρύθμιση στο φυσικό πάρκο

 

Αν είναι κανείς γνώστης της περιοχής μπορεί να παρατηρήσει ότι η ηχορύπανση αφορά σε οικισμούς, μικρά συγκροτήματα οικιών καθώς και σε εξοχικές κατοικίες. Εκτός των άλλων εμφανής είναι η επίδραση στο φυσικό πάρκο και στις λίμνες Dahme και Heide. Στο φυσικό πάρκο επηρεάζονται  επίσης οι υπάρχουσες υποδομές για την αναψυχή. Αυτές είναι εκτός των λιμνών, το ευρωπαϊκό μονοπάτι, το μονοπάτι με τις πηγές ,καθώς και το μονοπάτι στο Dahme- Heideseen, όπως επίσης ο χώρος περιπάτου του κυνηγού ο οποίος θα κατασκευαστεί λίαν συντόμως.

 

Σελίδα 30

Απεικόνιση 2 :Σχηματική αναπαράσταση της κοντινής περιοχής με τους υψηλούς αχυρώνες  καθώς και τις περιοχές NSG και FFH.

Εκτός από την ηχορύπανση η οποία αφορά στις κατοικημένες περιοχές και στα μικρά οικιστικά συγκροτήματα και τις εξοχικές κατοικίες αυτή (η ηχορύπανση) επεκτείνεται και σε ακατοίκητες περιοχές και δη σε τοποθεσίες με πλούσια βλάστηση οι οποίες ανήκουν υπάγονται στο Natura 2000.

Πρέπει επίσης να γίνει μομφή για το γεγονός ότι κατά την έρευνα δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής τα προστατευόμενα αγαθά της ευρύτερης περιοχής διαμονής ενώ δεν επιχειρήθηκε καν απογραφή . Συν τοις άλλοις έπρεπε να γίνει καταγραφή των επιρροών της ηχορύπανσης στην πανίδα σε μια συγκεκριμένη ακτίνα.

 

 

Σελίδα 31

Τίτλος: Κατεύθυνση αρτηριών στην περιοχή της κοινότητας Gross Koeris

Το Gross Koeris έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την πυκνή δόμηση και ως εκ τούτου η τοποθέτηση αρτηριών για την μεταφορά του φυσικού αερίου μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Οι αναρίθμητε λίμνες , οι υδροβιότοποι καθώς και η διακλάδωση των αρτηριών (GK1 από το 2006) η οποία παρακάμπτει την εν λόγω περιοχή , καθώς και δύο εναλλακτικές εκδοχές οι οποίες προβλέπουν την εγκάρσια διάσχιση της περιοχής κατέχουν περίοπτη θέση στο υπόμνημα του αιτούντος.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία διαβλέπει μόνο στην οικονομική πλευρά του εγχειρήματος χωρίς να λαμβάνει υπ΄ όψιν τεχνικές λεπτομέρειες ως προς την κατασκευή της εναλλακτικής εκδοχής GK3 (διάσχιση της τοποθεσίας σε παράλληλη τροχιά με τον σιδηρόδρομο).

 

Ενάντια σε αυτό τον σχεδιασμό η πρωτοβουλία πολιτών για ην GK1 -την δυτική παράκαμψη της περιοχής Gross Koeris σε ήδη υπάρχουσες υποδομές- έχει κινητοποιήσει τους κατοίκους και έχει στείλει σειρά υπομνημάτων στους αρμόδιους φορείς εκφράζοντας τις αντιρήσεις της και τις ανησυχίες της για το περιβάλλον τον άνθρωπο κ.λ.π.

Τα στοιχεία βρίσκονται στον καθ΄ ύλη αρμόδιο φορέα GL7 και είναι πλήρη από κάθε άποψη τόσο σε ότι αφορά στα αποτελέσματα των ερευνών, όσο και σε ως προς τα επιχειρήματα

Υποστηρίζουμε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε όλο της το εύρος και με όλες μας τις δυνάμεις.

 

Σελίδα 32

Τίτλος: Τεχνικές πιέσεις; Ασαφή κείμενα του αιτούντος

Υπάρχουν κάποια ασαφή, ανεπαρκή και λανθασμένα σημεία στο υπόμνημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας (τόμος 1 παράγραφος 1)

 

Σε ότι αφορά στα άλλα κριτήρια σε σχέση με άλλες τοποθεσίες π.χ ελεύθερες εκτάσεις ανατολικά των ακινήτων Paetz στον τομέα B179 αυτές αποκλείστηκαν από την προεπιλογή, λόγω του ότι μια σύνδεση στο δίκτυο ONTRAS είναι μόνο εφικτή με την κατασκευή μιας πρόσθετης γραμμής σύνδεσης (DN 1000) κατά μήκος της OPAL. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης εισόδου πίεσης του αερίου και της απόδοσης κατ΄ επέκταση. Κάτω από το πρίσμα λοιπόν της αναποτελεσματικής μεταφοράς του αερίου και σε σχέση με τις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα η εν λόγω τοποθεσία απορρίφθηκε.

Σε αυτή την παράγραφο δεν συμφωνεί σχεδόν τίποτε. Ταυτόχρονα γίνονται φανερές οι προθέσεις του αιτούντος χωρίς βέβαια να τις εξωτερικεύει ο ίδιος. Η εν λόγω αίτηση στερείται διαφάνειας το δίχως άλλο.

 

Σελίδα 33

 

Τίτλος: Ευφυολόγημα « Αναγκαστική λύση Gross Koeris»

Στην σελίδα 30 του σχετικού υπομνήματος (4.2.1 μεθοδολογία) αναφέρεται ότι πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν σε ότι αφορά στον σχεδιασμό του εγχειρήματος τα σημεία κλειδιά: Greifswald/Lubmin, Gros Koeris, Olbernhau Η επιλογή της τοποθεσίας στο δάσος του Gros Koeris για την κατασκευή της εγκατάστασης μονάδας φυσικού αερίου πρέπει να  πληροί τις τεχνικές αναγκαιότητες.. Με μια πιο προσεκτική ματιά παρατηρεί κανείς τα εξής:

Για τον αγωγό OPAL, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ενδιάμεση μονάδα η μονάδα ανεφοδιασμού στην περιοχή του Gross Koeris δεν υφίσταται ανάγκη εγκατάστασης αυτού.

Αν πρόκειται για μια αμιγώς ενδιάμεση μονάδα της OPAL στην εν λόγω τοποθεσία παρατηρείται μια «συγκέντρωση» μικρότερων γραμμών JAGAL και ONTRAS και δεν απαιτείται η εκ νέου σημείων διασταύρωσης και παράδοσης.

Αν πάλι πρόκειται για μια γραμμή ανεφοδιασμού της OPAL η κατασκευή σημείων σύνδεσης των γραμμών JAGAL και ONTRAS στην περιοχή Gross Koeris θωρείται επιβεβλημένη Η εν λόγω διασύνδεση προϋποθέτει κατά κανόνα μια μονάδα διανομής. Σε περίπτωση «παράδοσης» αερίου από την OPAL της γραμμές JAGAL και ONTRAS απαιτείται σε κάθε περίπτωση μείωση της πίεσης ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή με την πίεση των προαναφερθέντων γραμμών.

 

Σελίδα 34

Συμπέρασμα

Το επιχείρημα «λύση ανάγκης» Gross Koeris αποδεικνύεται σαθρό.

Αυτό παραδέχτηκε έστω και έμμεσα η WINGAS: Το Gross Koeris χαρακτηρίζεται η ιδανική τοποθεσία μόνο από οικονομικής άποψης.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο το πιο ισχυρό επιχείρημα του σχεδιασμού αποδεικνύεται αβάσιμο και λανθασμένο.

 

Σελίδα 35

Τίτλος: Αποτελεσματικότητα της ενέργειας και τεχνολογικά δεδομένα

Από την ενέργεια θέρμανσης των 95 Megawatt ανά συμπιεστή μόνο τα 30 χρησιμοποιούνται για την διαδικασία αποσυμπίεσης, το υπόλοιπο εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις καμινάδες. Σε 4 συμπιεστές η τιμή είναι της τάξης των 0,28 Gigawatt.. Αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 της ονομαστικής απόδοσης ενός μέσου πυρηνικού αντιδραστήρα.

Στην «αδελφή» μονάδα στο Mallnow το 2007 εγκαταστάθηκε για αυτό το σκοπό μια πρόσθετη τουρμπίνα ατμού για την χρήση της «λοιπής θερμότητας» .Η WINGAS παίρνει αυτή την εποχή μέρος σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για χρήση της «άχρηστης» θερμότητας σε θερμοκήπια.

Οι δύο πρόσθετες μονάδες στο Mallnow δεν είναι ίδιες με την μονάδα αποσυμπίεσης στο Gross Koeris. Στα στοιχεία του αρμόδιου φορέα για τέτοιου είδους υποθέσεις η μοναδική ένδειξη για πρόσθετες μονάδες είναι μια μικρή παράγραφος (τόμος 2 παράγραφος 4.1 FFH προέγκριση στην σελίδα 7) …Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων προβλέπεται ένας ξεχωριστός χώρος για εκμετάλλευση της «άχρηστης θερμότητας»

 

Η τωρινή διατύπωση του εν λόγω εγχειρήματος στο χωροταξικό πλάνο έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 5 BlmSchG σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τις περιβαλλοντικές συνέπειες του εγχειρήματος ως απόρροια της χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας. Αλλιώς: τα στοιχεία του χωροταξικού πλάνου είναι ανεπαρκή.

 

Σελίδα 36

Τίτλος: Το επιχείρημα του διοξειδίου του άνθρακα(Co2)

Ο καταθέτης της αίτησης βασίζει το εγχείρημα του -σε ότι αφορά στην εγκατάσταση μονάδας αποσυμπίεσης- στα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτό ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κατόπιν ομόφωνης γνωμάτευσης από γραφείο μηχανικών οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι δύο μονάδες συμπίεσης φυσικού αερίου χαμηλής χωρητικότητας εκπέμπουν λιγότερο Co2 από ότι μια μονάδα υψηλής συμπίεσης Εδώ ισχύει η αρχή της αντίστασης του αέρα σε ένα αυτοκίνητο σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται σε στενή σχέση με την αύξηση της ταχύτητας του οχήματος

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξαρτώνται από την γωνία αντίδρασης της κατασκευής, την ποσότητα , τις διαρροές ,την διάμετρο του σωλήνα, την απόσταση και από μια σειρά άλλα κριτήρια.

Το επιχείρημα του αιτούντος περί μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι σωστό.

 

Σελίδα 37

Τίτλος: Δύο μονάδες συμπύκνωσης αντί για μία;

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες οι περισσότερες και μικρότερες κατά συνέπεια μονάδες είναι ιδανικές για την συνολική διαδρομή( συνηθισμένες είναι αποστάσεις από 100- 200 χλμ. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η απόσταση είναι πάνω από 270 χλμ.

Τα ανωτέρω παραπέμπουν σε τουλάχιστον δύο μονάδες σε τρία τμήματα αντί για μία στην μέση

 

  1. Η συνολική πίεση μπορεί να διανεμηθεί ομοιόμορφα μέσω της συνολικής γραμμής.
  2. Για αυτό τον λόγο αποφεύγεται η υπερβολική απώλεια πίεσης και δεν απαιτείται υπερβολική αναρρόφηση στην μονάδα συμπίεσης ούτε και συμπίεση για την περαιτέρω μεταφορά.
  3. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν εφικτή η χρήση ενός σωλήνα μικρής διαμέτρου ο οποίος θα μετέφερε στην ουσία την ίδια ποσότητα αερίου.
  4. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την χρήση πιο στενής αρτηρίας , μικρότερων μηχανών, ενώ και οι συνέπειες για το περιβάλλον θα ήταν επίσης πιο ήπιας μορφής.

 

Δεν αλλάζει κάτι:Όλα τα επιχειρήματα σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν θεωρούνται βάσιμα.

 

Σελίδα 38

Τίτλος σχεδιαγράμματος: Απεικόνιση συστήματος και απώλεια πίεσης

Μια μονάδα συμπίεσης κόντρα σε δύο

Πίεση-100 bar …..Εκδοχή1: Μια μονάδα συμπίεσης στο μέσο της διαδρομής

Χλμ.0 : Greifswald ………………….χλμ 270: Gross Koeris….χλμ 480: Olbernhau.

 

Πίεση 100 bar……Εκδοχή 2:Δύο μονάδες συμπίεσης

Χλμ.0 : Greifswald ………………….χλμ 40 (km 160+/-20 συμπιεστής) χλμ. 40 (km 160+/-20 συμπιεστής) χλμ. 480 Olbernhau.

 

Σελίδα 39

Τίτλος: Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και συνέπειες…

Σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας των 3 από τις 4 τουρμπίνες συμπίεσης (σε σχέση με μια ευρωπαϊκή μονάδα συμπίεσης ) έχουμε εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (Co2) της τάξης των 400.000 τόνων ανά έτος. Από την συγκεκριμένη ποσότητα εκπίπτουν 270.000 τόνοι Co2 ως άχρηστη ενέργεια

Αυτό στην πράξη ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές ρύπων περίπου 140.000 Ι.Χ( VW Golf TDI 90 PS με 15.000 χλμ μέσο όρο ανά έτος).

Τόσο η επιτροπή της Ε.Ε ,όσο και η Γερμανία ακολουθούν με συνέπεια ένα συγκεκριμένο πλάνο για την μείωση των εκπομπών Co2.Ο αιτών έχει γνώση των ανωτέρω. Την στιγμή της πραγμάτωσης του σχεδίου το συγκεκριμένο πλάνο θα έχει και νομική υπόσταση. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων για να γίνει εφικτή η μείωση των εκπομπών του Co2 μιας μονάδας συμπίεσης αφενός και την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κατασκευής ηλεκτρικών εργοστασίων ή λοιπών μονάδων για αξιοποίηση της υπόλοιπης ενέργειας. Τέτοιου είδους μονάδες δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής στην μέχρι τώρα διαδικασία και αποτελούν εγχειρήματα πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς.

 

Σελίδα 40

Συμπέρασμα:

Οι τεχνολογικά και περιβαλλοντικά συμβατές μονάδες συμπύκνωσης φυσικού αερίου δεν περιγράφονται επακριβώς.

Η πιθανότητα σύνδεσης περαιτέρω μονάδων στην ήδη υπάρχουσα μονάδα συμπύκνωσης είναι παραπάνω από οφθαλμοφανής. Ως εκ τούτου και λόγω των χωροταξικών κριτηρίων με την ονομασία «σύνδρομο σύνδεσης» το σπάσιμο του φράγματος στην βιομηχανική περιοχή του φυσικού πάρκου δύσκολα θα αποφευχθεί.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία κάνει ήδη αναφορά στα έγγραφα της για τον ενεργειακό κόμβο Gros Koeris.

Οι επιφάνειες όμως οι οποίες απαιτούνται για τέτοιου είδους χρήσεις δεν περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό. Αυτές είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο τόπο, ακόμη και αν αυτό είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές (FFH).

 

Σελίδα 41

Συμπέρασμα σε ότι αφορά στα τεχνικά στοιχείο στα έγγραφα του χωροταξικού σχεδιασμού.

 

Συμπέρασμα 1: Δεν υφίσταται τεχνικά λύση ανάγκης «Gross Koeris» Το βασικό επιχείρημα του κεντρικού σχεδιασμού είναι ως εκ τούτου λανθασμένο.

 

Συμπέρασμα 2: Η περιγραφή της μονάδας συμπύκνωσης είναι σε σχέση με τα απαραίτητα πρόσθετα κτίσματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες ατελής .

 

Συμπέρασμα 3: Ένα concept μονάδας συμπίεσης με μειωμένες εκπομπές ρύπων δεν συζητήθηκε καν. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο πάντως και δεν χρήζει περαιτέρω έρευνας είναι το γεγονός ότι δύο μονάδες συμπύκνωσης σε μια τοποθεσία όπου μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης η υπόλοιπη θερμότητα είναι προτιμότερες από μία και σαφώς πιο φιλικές προς το περιβάλλον από ότι η μονάδα στο Gross Koeris, μια τοποθεσία η οποία περιλαμβάνει φυσικά πάρκα και κατοικημένες περιοχές και από την οποία απουσιάζουν οι ελεύθερες εκτάσεις.

 

Συμπέρασμα 4:

Σχεδιασμένες και ήδη εγκεκριμένες υποδομές αερίου επαρκούς βεληνεκούς στο βόρειο Βραδεμβούργο (NORDAL) δεν ελήφθησαν υπ όψιν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του χωροταξικού σχεδιασμού η χρήση εκτάσεων και φυσικών πόρων απαγορεύεται σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν(σε σχέση με αυτό κεφάλαιο ταξινόμηση του εγχειρήματος)

 

Σελίδα 42

Τίτλος: Βασικά ερωτήματα

Τα επιχειρήματα για τον σχεδιασμό της διαδρομής της αρτηρίας και την τοποθεσία της μονάδας φυσικού αερίου αναφέρονται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στο συνοδευτικό σημείωμα στην σελίδα 30 και κάτω από το κεφάλαιο μεθοδικότητα. Ως πρώτο σημείο αναφέρεται: να ληφθούν υπ΄ όψιν τα «αναγκαστικά σημεία» Greifswald/Lubmin, Gross Koeris, Olbernhau. Η περιγραφή του Gross Koeris ως «μη αναπόφευκτη» σε τεχνικό επίπεδο αποδείχτηκε λανθασμένη. Με αυτό τον τρόπο η αποκαλούμενη μεθοδικότητα του εγχειρήματος είναι λάθος.

 

1)      Θα υπάρξει άραγε απαίτηση για περαιτέρω έρευνα σε σχέση με το εγχείρημα κάτω από το πρίσμα «ιδανική ενσωμάτωση του εγχειρήματος στον χωροταξικό σχεδιασμό»;

2)      Αν όχι με ποια αιτιολογία;

 

Η πιο σημαντική και δραστική επέμβαση του εγχειρήματος με άγνωστες συνέπειες είναι εκτός των άλλων η διάσχιση της τοποθεσίας Gross Koeris και φυσικά η σχεδιαζόμενη μονάδα συμπίεσης . Στα πλαίσια μας ορθολογικής χρήσης του χώρου το σωστό βήμα θα ήταν ο καθορισμός της ιδανικής τοποθεσίας εγκατάστασης της μονάδας και κατόπιν της διαδρομής των αρτηριών.

 

3)Ποιο είναι το εμπόδιο σε ένα τέτοιο εγχείρημα;

 

Σελίδα 43

Τίτλος: Βασικά ερωτήματα (συνέχεια 1)

4)Υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη σχεδιασμού γα γραμμές αερίου σε γερμανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;

5) Πως ερμηνεύεται αυτή; Ποιος είναι υπεύθυνος;

6)Αν δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη σχεδιασμού πως αιτιολογείται η ανάγκη εγκατάστασης της γραμμής και πως νομιμοποιείται αυτή;

7)Υπάρχει σχεδιασμός του εγχειρήματος για την σύνδεση στο Olbernhau προς Τσεχία και /ή για Πολωνία και /ή με άλλες γερμανικές γραμμές;

8) Αν οι περαιτέρω διακλαδώσεις της μονάδας είναι άγνωστες τότε από πού απορρέουν τα οφέλη για την γεωργία (ή κέρδη ευημερίας) αυτής της γραμμής;

 

Από τις έρευνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας γνωρίζουμε ότι για την προστασία των αγαθών μιας χώρας προκύπτουν μια σειρά από περιορισμούς και καταστρέφονται κάποιες αξίες. Σε αντιστάθμισμα αυτών των ζημιών πρέπει να υπάρχουν οφέλη στον γεωργικό τομέα.

 

9) Ποια ακριβώς είναι τα οφέλη του εγχειρήματος στον τομέα της γεωργίας;

 

10) Ποιος κάνει την αξιολόγηση ; Με ποια διαδικασία αξιολόγησης(κριτήρια);

 

Σελίδα 44

Τίτλος: Βασικά ερωτήματα (συνέχεια 2)

Μια εγκεκριμένη γραμμή προϋποθέτει υπέρογκη αξία και συνιστά ένα οικονομικό πλεονέκτημα. Η αξία αυτού του πλεονεκτήματος προσδιορίζεται από το κρατίδιο το οποίο εκδίδει την έγκριση σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη του εγχειρήματος.

 

11) Αυτή η αξία παραμένει και κατά την μεταφορά σε προσωπική επιχείρηση;

12) Αν δεν μπορεί να υπάρξει μια ικανοποιητική τιμή με ποιο επιχείρημα παρακάμπτεται αυτό;

 

Τα εξωτερικά και δημόσια κόστη του εγχειρήματος (καταστροφή και περιορισμοί του περιβάλλοντος ,της φύσης και της ποιότητας ζωής ποιότητα αναψυχής αλλά και κόστος διαχείρισης του αρμόδιου φορέα ) καλύπτονται από τον αιτούντα;

 

13) Ποια κόστη ακριβώς;

14) Ποια είναι τα εξωτερικά κόστη του εγχειρήματος;

15) Ποιος κάνει την αξιολόγηση και με ποια κριτήρια;

 

Σελίδα 45

Τίτλος: Βασικά ερωτήματα (συνέχεια 3)

16) Αν δεν υπάρξει αξιόλογο όφελος για την γεωργία αλλά σημαντικές ζημιές: με ποια αιτιολογία θα μπορούσε να υπάρξει θετική ετυμηγορία;

17)Ποιο είναι τα κριτήρια αξιολόγησης εκ μέρους του κρατιδίου και ποιος ο χωροταξικός σχεδιασμός;

18) Είναι οι υπουργοί του κρατιδίου πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις πτυχές του εγχειρήματος ούτως ώστε να επωμιστούν όλες τις συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 88 του συντάγματος του κρατιδίου του Βραδεμβούργου αλλά και να τιμήσουν τον όρκο τους ως υπουργοί της τοπικής κυβέρνησης;

 

 

Σελίδα 46

Τίτλος: Ερωτήσεις σε σχέση με το εγχείρημα ( δεδομένα αρχείων κ.λ.π.)

 

1)      Σύμφωνα με μαρτυρίες του αιτούντος στα αρχεία ROV έγινε χρήση του υπάρχοντος υλικού σε ότι αφορά το περιβάλλον. Γιατί άραγε δεν έγινε μια νέα και επίκαιρη χαρτογράφηση;

2)      Μήπως δεν απαιτήθηκε η νέα χαρτογράφηση από τον αιτούντα για την προέγκριση και τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή; Το εν λόγω γεγονός ξενίζει αν μη τι άλλο μετά και την ετυμηγορία στην υπόθεση της γέφυρας της Δρέσδης το 2007.

3)      Υπάρχει στην κατοχή του φορέα του εγχειρήματος πρόσθετο υλικό ερευνών το οποίο είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές;

4)      Σε ποιο βαθμό είναι ενήμερη η υπηρεσία ROV από τους αρμόδιους φορείς για την χαρτογράφηση με τα αποτελέσματα των ερευνών;

5)      Για ποιο λόγο η απεικόνιση των συνεπειών από τις εκπομπές (όχι μόνο θορύβου) στις γύρω περιοχές δεν γίνεται σε ξεχωριστό χάρτη;

6)      Στο φυσικό πάρκο Dahme-Heideseen δεν επιτρέπονται χειμερινές εγκαταστάσεις παροχής ενέργειας. Για ποιο λόγο λοιπόν μπορεί να έχει τύχη η εγκατάσταση μιας βιομηχανικής μονάδας όπως είναι ο σταθμός φυσικού αερίου;

 

Σελίδα 47

Τίτλος Ερωτήσεις σε σχέση με το εγχείρημα ( συνέχεια 1)

 

7)Για ποιο λόγο το φυσικό πάρκο δεν χαρακτηρίστηκε περιοχή υψηλού ρίσκου; (στοιχεία διαδικασίας στην ROV εικόνα 1 τόμος 1, συνοδευτικό άρθρο σελίδα 31). Συμφωνεί η διατύπωση με αυτό τον τρόπο; Στο φυσικό πάρκο δεν επιτρέπονται οι χειμερινές εγκαταστάσεις ενέργειας οι οποίες σύμφωνα με υποκειμενικές κρίσεις εγκυμονούν μικρούς κινδύνους.

 

8) Ποια κριτήρια προσδιορισμού οδήγησαν στο εξής συμπέρασμα: Το εγχείρημα δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον τουρισμό, την αναψυχή και είναι απόλυτα συμβατό με την περιοχή αν τηρηθούν οι σχετικοί περιορισμοί( διαδικαστικά στοιχεία στην ROV εικόνα 1 τόμος 1 συνοδευτικό άρθρο σελίδα 59 );

 

Σελίδα 48

3. Περιβαλλοντικές ερωτήσεις

1) Υπάρχουν απολογισμοί Co2 για τις σχετικές τοποθεσίες καθώς και εναλλακτικές τεχνολογίες;

2) Τι είδους διαδρομή φυσικού αερίου λαμβάνεται ως πρότυπο;

3) Τι είδους μονάδα συμπίεσης λαμβάνεται ως πρότυπο;

4) Υπάρχουν concepts συμπίεσης φυσικού αερίου με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων;

5) Γιατί προτιμήθηκαν μονάδες με δύο σταθμούς και όχι με ένα;

6) Κρίνεται η ετυμηγορία του φορέα του εγχειρήματος ως επαρκής; Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις ελεγχθείσες περιοχές δεν μπορούμε να προβλέψουμε επακριβώς τις συνέπειες μετά το πέρας των εργασιών είτε αυτές αφορούν στο περιβάλλον, είτε στον άνθρωπο.

7) Για ποιο λόγο δεν πάρθηκε ξεκάθαρη απόφαση μετά τις έρευνες του FFH (διαδικαστικά στοιχεία σε σχέση με την ROV εικόνα 1 τόμος 1 συνοδευτικό σημείωμα σελίδας 61)

8)Είναι μια μείωση του θορύβου περίπου 118 DB(A) σε κοντινή απόσταση σε προστατευόμενη περιοχή μη αξιολογήσιμη ;

 

Σελίδα 49

3. Περιβαλλοντικές ερωτήσεις (συνέχεια 2)

9) Ποια διαδικασία υπολογισμού σε ότι αφορά στην μείωση των εκπομπών θορύβου επιλέχτηκε; Είναι η εν λόγω διαδικασία συμβατή με την σχετική διάταξη περί θορύβου; Αν όχι ,γιατί όχι;

9a) Ποιο πρόγραμμα υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε;

9b) Από ποιο βάση δεδομένων «αντλήθηκαν» τα τοπογραφικά και μετεωρολογικά στοιχεία;

9c) Θα έθετε ο αιτών το πρόγραμμα υπολογισμού μαζί με άλλα δεδομένα για έρευνα αν του ζητούνταν κάτι τέτοιο;

10) Τα στοιχεία για την μείωση των εκπομπών δόθηκαν στους αρμόδιους φορείς και αν ναι είναι αυτά συμβατά  με τις νόρμες περί εκπομπών θορύβου νούμερο Α. 1..3. Αν πάλι δεν δόθηκαν υπάρχει προφανής λόγος;

11) Πόσο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε θείο του υπό μεταφορά αερίου (ή αλλιώς του καιγόμενου στην μονάδα αερίου; Για ποιο λόγο δεν υπολογίστηκαν το οξείδιο του θείου και άλλοι επιβλαβείς ρύποι στην ενότητα αεριώδεις εκπομπές ρύπων αν και κάτι τέτοιο προβλέπεται από την σχετική διάταξη περί αεριωδών ρύπων;

 

Σελίδα 50

3. Περιβαλλοντικές ερωτήσεις (συνέχεια 3)

12) Για ποιο λόγο στο πλαίσιο των ερευνών περί ανεκτικότητας του περιβάλλοντος γίνεται αναφορά περί μονάδας αερίου και όχι περί μονάδας συμπίεσης φυσικού αερίου (διαδικαστικά στοιχεία σε σχέση με την ROV εικόνα 1, τόμος 1 συνοδευτική αναφορά σελίδας 58;)

13) Μέσω ποιών κριτηρίων αξιολόγησης καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η μονάδα συμπύκνωσης φυσικού αερίου δεν θίγει άνθρωπο και περιβάλλον;

14) Όλες οι απαντήσεις σε σχέση με την ανεπαρκή χαρτογράφηση για την περιοχή FFH και όλες οι έρευνες περί «ανεκτικότητας» του περιβάλλοντος στην σελίδα 46 ερωτήσεις 1-4.

 

Σελίδα 51

Τίτλος: Ερωτήσεις τεχνικής φύσεως

 

1) Πως μετρήθηκε η συμβατότητα μιας γραμμής διαμέτρου 140 εκατοστών από την οποία εξαρτώνται πολλά (πλάτος αρτηρίας και μέγεθος εισόδου κατ΄ επέκταση, μέγεθος της μονάδας κ.λ.π.). Σύμφωνα με την γνώμη των τεχνικών η διάμετρος της γραμμής μπορεί να μειωθεί αν εξασκηθεί συνεχής πίεση σε όλο το εύρος αυτής.

2) Στην περίπτωση ενός αγωγού από το Nord Stream δεν απαιτείται διάμετρος γραμμής 140 εκατοστών. Οι αιτήσεις για ένα δεύτερο αγωγό από την ανατολική θάλασσα δεν έχουν κατατεθεί ακόμη. Πρόκειται λοιπόν για ένα αγωγό διαμέτρου 140 εκατοστών ή για «προληπτικό σχεδιασμό»; Είναι άραγε ένας τέτοιος σχεδιασμός νόμιμος;

3) Γιατί υπάρχει μια τεράστια απόκλιση σε ότι αφορά στο πλάτος των αρτηριών (30 έως 60 μέτρα ) σε σχέση με το εγχείρημα του βορείου Βραδεμβούργου; (Στο εγχείρημα της NORDAL στο κρατίδιο της Πομερανίας χρησιμοποιήθηκε αρτηρία μέγιστου πλάτους 12 μέτρων στο δάσος και σε προστατευόμενη περιοχή και 24 μέτρων σε ελεύθερη έκταση.

4)Υπάρχουν σχέδια για χρήση της απολεσθείσας θερμοκρασίας και την διατήρηση του ζεστού- κρύου ; Ποιες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμα ως πρόσθετες;

 

Σελίδα 52

Τίτλος: Ερωτήσεις για εναλλακτικές δοκιμές

1)Τι είδους δοκιμές έγιναν σε ότι αφορά τις εναλλακτικές τοποθεσίες για την μονάδα αύξησης της πίεσης; Τι στοιχεία προσκόμισε η WINGAS σε ότι αφορά στις έρευνες για εναλλακτικές περιπτώσεις μονάδων;

2)Με ποια κριτήρια έγινε η προεπιλογή των τοποθεσιών εγκατάστασης σε συγκεκριμένη τοποθεσία των εν λόγω μονάδων στα πλαίσια των ερευνών για την «ανεκτικότητα» του περιβάλλοντος (διαδικαστικά στοιχεία σε σχέση με την ROV εικόνα 1, τόμος 1 συνοδευτική αναφορά σελίδας 60

2a) Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του αποτελέσματος της προεπιλογής;

3) Έγινε ορθολογική αξιολόγηση των τοποθεσιών; Οι επιλεγείσες τοποθεσίες εξετάστηκαν ως προς τις συνέπειες στον γεωργικό τομέα καθώς και ως προς τον άνθρωπο και την φύση ; Έγινε σύγκριση αυτών με άλλες τοποθεσίες;

4) Με ποιο κριτήριο επελέγη η τοποθεσία Boernicke η οποία διαθέτει ήδη μονάδα συμπύκνωσης; Υπάρχει τεχνική ανάγκη για μονάδα στο Gross Koeris;

 

 

Σελίδα 53

6. Τίτλος: Ερωτήσεις ως προς τα χρονοδιαγράμματα

1) Πότε θα είναι τα νέα στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας διαθέσιμα στην ROV

2) Θα υπάρχει δημόσια ενημέρωση για τα νέα στοιχεία; Αν όχι, για ποιο λόγο;

3) Πότε θα οριστεί νέα επίσημη ημερομηνία για την παράδοση των γνωμοδοτήσεων των φορέων δημοσίου συμφέροντος;

4) Πότε θα υπάρξει ημερομηνία ενημέρωσης;

5) Πότε υπολογίζεται να υπάρξει τελική απόφαση σύμφωνα με το χωροταξικό πλάνο και με βάση τα νέα δεδομένα;

6) Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού;

7) Ποιοι φορείς δημοσίου συμφέροντος επελέγησαν να παραστούν στην νέα ακρόαση;

8) Σε ποια φόρμα είναι διαθέσιμα ακόμη και σε φορείς μη δημόσιου συμφέροντος τα επίκαιρα στοιχεία;

 

 

Σελίδα 54

6. Τίτλος: Ερωτήσεις ως προς τα χρονοδιαγράμματα (συνέχεια)

9) Πότε θα δώσει η WINGAS τις νεότερες πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέχρι πότε μπορούν να πάρουν θέση οι φορείς δημοσίου συμφέροντος;

10) Οι οικισμοί βορείου και νοτίου Βραδεμβούργου λογίζονται ως ένας;

 

Σελίδα 55

Τίτλος: Τελική επισήμανση (παρατήρηση)

Ευχαριστούμε τους αρμόδιους για την συγκεκριμένη διαδικασία και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς θα αντιληφθούν την σπουδαιότητα της υπόθεσης αντιδρώντας με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Οι εκλεγμένες αντιπροσωπείες των πολιτών θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους Σε αυτές ανήκει και η κατάθεση του κοινοτικού πλάνου σχεδιασμού. Αυτό συζητήθηκε αρκετές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις ,ενώ έχει κοινοποιηθεί και στην WINGAS.

 

Σελίδα 56

Παραπομπή

Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της WINGAS GmbH το οποίο ξεσήκωσε μια ολόκληρη περιφέρεια είναι εμφανίζει πολλά κενά σε τομείς όπως η τεχνολογία, οικολογία, δίκαιο και γεωργία. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία συνεργάστηκαν στενά με τους ειδικούς. Αυτό δεν εμπόδισε την εμφάνιση κάποιων λαθών στην παράθεση των στοιχείων.

Σε μας είναι γνωστό ότι κάποια ερωτήματα «υπερκέρασαν» την αρμόδια επιτροπή έρευνας και τον αρμόδιο χωροταξικό φορέα Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε να προωθήσετε τις εν λόγω ερωτήσεις στια αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία και να μας αναφέρετε τα πρόσωπα με τα οποία πρέπει αν έρθουμε σε επαφή.

Σας παρακαλούμε τέλος να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας έγκαιρα και πριν από την τελική απόφαση , ενώ είμαστε στην διάθεση σας και θα πάρουμε σίγουρα θέση για ότι καινούργιο υπάρξει

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και την ακρόαση.

 

ROV: Αρμόδια υπηρεσία χωροταξικού σχεδιασμού.

FFH: Κρατίδιο της Έσσης

WINGAS : Η WINGAS GmbH ανήκει στον όμιλο Wintershall Holding AG και εδρεύει στο Kassel της Γερμανίας . Συνιστά ένα από τους μεγαλύτερους προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Γερμανία και είναι θυγατρική εταιρεία της ρώσικης OAO Gazprom.Tο μήκος του συνολικού δικτύου των γραμμών της ανέρχεται στα 2.000 χλμ.